Skip to content →

Nowoczesne możliwości, czy tradycyjne rozwiązania? Czyli o zakupie kasy fiskalnej

Współczesny rynek technologii sprzedaży jest dość atrakcyjny – oferuje bowiem nie tylko różne rodzaje urządzeń rejestrujących, ale i szeroki wybór rozwiązań, także w zakresie realizacji konkretnych wymogów prawnych. Z drugiej strony, istnieją „twarde” przepisy, które mają określony kształt i wyglądają tak samo w przypadku wszystkich przedsiębiorców – np. procedura instalacyjna. W dzisiejszym artykule o tych dwóch aspektach.

Jedno zadanie – różne rozwiązania

Gdy podatnik zakupi i prawidłowo zarejestruje kasę fiskalną, a ta zostanie zafiskalizowana, może zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić ewidencję obrotu. Ale na tym nie koniec. Oprócz „nabijania na kasę” i wymaganego wystawiania paragonów dla nabywców, przedsiębiorca musi regularnie przestrzegać jeszcze kilku kwestii. Do nich zalicza się przestrzeganie terminów związanych z przeglądami technicznymi, odpowiednie obchodzenie się z książką serwisową czy też wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych.

Takim obowiązkiem podatnika jest też przechowywanie kopii wystawionych paragonów. To istotne dokumenty, potwierdzające właściwe rejestrowanie sprzedaży i odprowadzanie należnych podatków. Na chwile obecną przedsiębiorca może wybrać jeden z 2 metod prawidłowej archiwizacji kopii paragonów.

Pierwszy sposób to rozwiązanie tradycyjne, wcześniejsze, a kiedyś – jedyne możliwe. Opiera się ono na mechanizmie drukującym urządzenia fiskalnego, obsługującym 2 rolki papieru termicznego. Podczas, gdy na pierwszej wystawiane są paragony dla klientów, druga służy realizacji kopii dokumentów, w tej samej postaci. Rolki ze zdublowanymi, fiskalnymi dowodami sprzedaży należy przechowywać w porządku i specjalnych warunkach (bez dostępu światła, w suchym miejscu), ze względu na niewysoką trwałość papieru termicznego.

Z drugiej strony mamy elektroniczną kopię paragonów, czyli zapis tych dokumentów w formie cyfrowej (na karcie pamięci). Rozwiązanie to, z powodu różnych swoich zalet, wchodzi powoli w fazę standardu dzisiejszych technologii sprzedaży. Jakie to atuty? Urządzenia fiskalne z modułem kopii elektronicznej korzystają z tylko jednej rolki. Z tego wynikają 2 kwestie: często zdecydowanie mniejsze rozmiary konstrukcji oraz możliwość obniżenia kosztów dotyczących zakupu papieru termicznego. Poza tym, zarządzanie danymi w formie elektronicznej – porządkowanie ich, przeglądanie czy dodatkowe zabezpieczenie – jest znacznie szybsze i prostsze.

Różne kasy fiskalne – jedna procedura

Bez względu na to, jakie urządzenie fiskalne (i z jakimi rozwiązaniami technologicznymi) wybierzemy, czy wdrażamy kasę fiskalną w Pruszkowie, Warszawie, Poznaniu czy innym miejscu Polski – aby móc prawidłowo z niego korzystać, musi ono wpierw przejść procedurę instalacyjną, w ramach której odbywa się jego rejestracja oraz jego fiskalizacja. Na czym to wszystko polega?

Pierwszym krokiem jest pisemne powiadomienie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, które musi dotrzeć nie później, niż 1 dzień przed rozpoczęciem ewidencji obrotu. Dokument ma zawierać m.in. imię, nazwisko i NIP podatnika, liczbę urządzeń oraz miejsca instalacji oraz termin jej wykonania tej operacji.

Drugim krokiem jest fiskalizacja urządzenia rejestrującego – jednorazowa i nieodwracalna operacja, którą może przeprowadzić jedynie uprawniony serwisant. Polega ona także na zsynchronizowaniu modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną oraz trwałym zapisaniu numeru NIP podatnika. Jednym słowem, urządzenie przestaje funkcjonować w trybie szkoleniowym, a zaczyna w trybie fiskalnym. Od wykonania fiskalizacji wszystkie operacje przeprowadzone na kasie jest w niej zapisywane, tworząc dokumentację ewidencji obrotu. Z tą chwilą możliwe jest też rozpoczęcie zgodnej z przepisami sprzedaży oraz wystawianie paragonów dla klientów.

Na koniec trzeba jeszcze złożyć ponowne, pisemne zawiadomienie do Urzędu Skarbowego, informującego o wykonaniu fiskalizacji, które musi tam wpłynąć nie później niż 7 dni od jej przeprowadzenia. W odpowiedzi na nie przychodzi numer ewidencyjny, który należy nanieść na obudowę urządzenia fiskalnego. Potem można uznać procedurę instalacyjną za zrealizowaną.

Published in Inne Kasy fiskalne Porady

One Comment

  1. toldi toldi

    wogóle kupuje ktoś jeszcze urządzenia fiskalne z kopią papierową??? jeśli tak to się dziwię temu…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozwiąż CAPTCHA *