Skip to content →

Tag: przepisy w sprawie kas online

Przepisy w sprawie kas online są przygotowywane co najmniej od 2016 roku. W trakcie prac legislacyjnych doszło jednak do pewnych opóźnień. W rezultacie, do końca 2018 roku weszło w życie wyłącznie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, które definiuje kryteria i warunki techniczne dla kas fiskalnych online. A przepisów w sprawie nowych urządzeń rejestrujących musi być znacznie więcej. Kluczowe jest m.in. znowelizowanie ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy w sprawie kas online – na jakie regulacje jeszcze czekamy?

Pojawienie się kas fiskalnych online w Polsce jest uzależnione od tego, jak szybko uda się ustanowić zmiany w funkcjonujących przepisach. Część z nowych regulacji prawnych zdążyła już zresztą wejść w życie. Chodzi oczywiście o Rozporządzenie w sprawie warunków i kryteriów technicznych, które muszą zostać spełnione przez wprowadzane na rynek kasy rejestrujące. A na jakie przepisy w sprawie urządzeń online jeszcze czekamy?

One Comment