Pomiń zawartość →

Tag: kasy fiskalne offline

Określenia „kasy fiskalne offline” używa się dla odróżnienia takich urządzeń rejestrujących od modeli typu online (przekazujących wszystkie wymagane informacje do Centralnego Repozytorium Kas). Warto jednak pamiętać, że pod wspomnianym pojęciem kryją się tak naprawdę 2 zupełnie różne rodzaje technologii sprzedaży. Kasy fiskalne offline to zarówno urządzenia z papierową (dwurolkowe), jak i elektroniczną (jednorolkowe) kopią paragonów fiskalnych.

Kasy fiskalne online i offline – podstawowe różnice

Kasy fiskalne online i offline współistnieją na polskim rynku technologii sprzedaży od maja 2019 roku. Niektórzy mogli nawet tego nie zauważyć, gdyż wspomniane urządzenia mają często bardzo podobne obudowy. Trzeba jednak pamiętać, że modele online i offline oferują kilka odmiennych funkcjonalności. A to nie wszystkie różnice, które są związane z kasami dostępnymi na polskim rynku. Istotnymi kwestiami są także: wymóg stosowania konkretnych urządzeń oraz tzw. ustawowa ulga.

Komentarz