Pomiń zawartość →

Tag: kiedy przegląd techniczny kasy

Polskie przepisy fiskalne nie wyjaśniają szczegółowo, kiedy konkretnie musi się odbyć przegląd techniczny kas. Zgodnie z funkcjonującymi regulacjami prawnymi, taką kontrolę urządzenia rejestrującego należy przeprowadzać nie rzadziej niż co dwa lata. Nie ma tu więc mowy o żadnej konkretnej dacie, obowiązującej wszystkich podatników. W związku z tym, przedsiębiorca musi dopilnować tego, aby nie przekroczyć wspomnianego okresu. Często pomaga w tym np. ustawienie na kasie przypomnienia o zbliżającym się terminie przeglądu technicznego.

Zasady dotyczące wykonywania przeglądów technicznych kasy

Prawidłowe działanie kasy fiskalnej to kluczowa kwestia z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, który korzysta z takiej technologii sprzedaży. Urządzenie tego typu służy przecież do rejestrowania obrotu, a w szczególności do naliczania podatku należnego do zapłaty. Co więcej, bez prawidłowo działającej kasy nie da się obsługiwać klientów indywidualnych. Dlatego też urządzenie fiskalne musi przechodzić regularne przeglądy techniczne. Jak często należy zlecać taką usługę serwisową i co zmieniły w tej kwestii przepisy, które weszły w życie jeszcze w 2019 roku?

Komentarz