Pomiń zawartość →

Tag: pamięć chroniona

Pamięć chroniona to jedno z najważniejszych ogniw urządzenia fiskalnego online. To właśnie ona odpowiada za przechowywanie ważnych danych na temat prowadzonej ewidencji. W pamięci chronionej zapisywane są m.in. kopie wystawianych paragonów fiskalnych oraz zrealizowane raporty dobowe. Co jeszcze charakteryzuje urządzenia rejestrujące typu online? Z pewnością warto tu wspomnieć o współpracy z serwerami Centralnego Repozytorium Kas oraz ustandaryzowanej łączności z terminalami płatniczymi.

Kasy fiskalne online i offline – podstawowe różnice

Kasy fiskalne online i offline współistnieją na polskim rynku technologii sprzedaży od maja 2019 roku. Niektórzy mogli nawet tego nie zauważyć, gdyż wspomniane urządzenia mają często bardzo podobne obudowy. Trzeba jednak pamiętać, że modele online i offline oferują kilka odmiennych funkcjonalności. A to nie wszystkie różnice, które są związane z kasami dostępnymi na polskim rynku. Istotnymi kwestiami są także: wymóg stosowania konkretnych urządzeń oraz tzw. ustawowa ulga.

Komentarz