Pomiń zawartość →

Tag: przegląd techniczny kasy fiskalnej

Zgodnie z polskimi przepisami, przegląd techniczny kasy fiskalnej musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Dotyczy to każdego urządzenia tego typu, które widnieje w rejestrze prowadzonym przez Urząd Skarbowy. Co więcej, przegląd kasy fiskalnej jest przeprowadzany wyłącznie przez uprawnionego do tego serwisanta, czyli osobę posiadającą legitymację wydaną przez producenta lub importera technologii sprzedaży. Ponadto, po wykonaniu usługi technik umieszcza w książce serwisowej urządzenia wpis, który zawiera m.in. zalecenia pokontrolne.

Zasady dotyczące wykonywania przeglądów technicznych kasy

Prawidłowe działanie kasy fiskalnej to kluczowa kwestia z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, który korzysta z takiej technologii sprzedaży. Urządzenie tego typu służy przecież do rejestrowania obrotu, a w szczególności do naliczania podatku należnego do zapłaty. Co więcej, bez prawidłowo działającej kasy nie da się obsługiwać klientów indywidualnych. Dlatego też urządzenie fiskalne musi przechodzić regularne przeglądy techniczne. Jak często należy zlecać taką usługę serwisową i co zmieniły w tej kwestii przepisy, które weszły w życie jeszcze w 2019 roku?

Komentarz