Pomiń zawartość →

Tag: ulga za kasę fiskalną

Ulga za kasę fiskalną wynosi do 90% wartości urządzenia, jednak nie więcej niż 700 złotych. Taka refundacja części wydatku przysługuje po spełnieniu konkretnych warunków. Po pierwsze, można ją otrzymać wyłącznie w przypadku instalacji kasy fiskalnej online (lub drukarki fiskalnej online). Urządzenia rejestrujące starszego typu nie są więc refundowane z budżetu państwa. Po drugie, ulga przysługuje za instalację pierwszej kasy bądź w przypadku obowiązku wcześniejszego wdrożenia urządzenia typu online (np. w restauracjach). Po trzecie, aby skorzystać z refundacji, trzeba zacząć stosować zakupioną technologię sprzedaży.

Kasy fiskalne online i offline – podstawowe różnice

Kasy fiskalne online i offline współistnieją na polskim rynku technologii sprzedaży od maja 2019 roku. Niektórzy mogli nawet tego nie zauważyć, gdyż wspomniane urządzenia mają często bardzo podobne obudowy. Trzeba jednak pamiętać, że modele online i offline oferują kilka odmiennych funkcjonalności. A to nie wszystkie różnice, które są związane z kasami dostępnymi na polskim rynku. Istotnymi kwestiami są także: wymóg stosowania konkretnych urządzeń oraz tzw. ustawowa ulga.

Komentarz