Pomiń zawartość →

Historia Twojego urządzenia fiskalnego spisana na kartach książki serwisowej

W całym aspekcie obrotu gospodarczego znaczenie urządzeń rejestrujących jest niezmiernie ważne. To w końcu one umożliwiają ewidencjonowanie sprzedaży i tworzenie dokumentacji dowodzącej, że prowadzimy działalność zgodnie z przepisami. Dlatego potrzebna jest pewność co do dobrej kondycji danej kasy lub drukarki fiskalnej oraz tego, że – jeśli jest właściwie obsługiwana – funkcjonuje prawidłowo. Z kolei w tej kwestii istotną rolę odgrywa pewien przedmiot, o którym dziś powiemy kilka słów.

Książka serwisowa – co zawiera i do czego służy?

Biorąc pod uwagę to, co zostało powiedziane już we wstępie, łatwo dojść do wniosku, że książka serwisowa, dołączana do każdego modelu kasy czy drukarki fiskalnej, nie należy do rzeczy zbytecznych. Wręcz przeciwnie, każdy podatnik stosujący urządzenie rejestrujące, powinien ją potraktować poważnie. To bowiem kolejny dokument, który będzie potwierdzał, że prowadzimy działalność handlową zgodnie z przepisami. W książce serwisowej znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o konkretnej kasie bądź drukarce (jej nazwa, model oraz numer ewidencyjny, fabryczny i unikatowy), jej użytkowniku, producencie, firmie wykonującej fiskalizację oraz serwisantach (głównym i rezerwowym). To wreszcie w niej będą sukcesywnie pojawiać się kolejne notatki, aktualizujące dane na temat stanu urządzenia czy też dokumentujące przebieg poszczególnych interwencji, napraw czy przeglądów technicznych (które, swoją drogą, są obowiązkowe). Zatem jeśli przedsiębiorca nie posiada książki serwisowej, to bez względu na przyczyny leżące u podstawy tych okoliczności – musi się liczyć z takimi skutkami, jak chociażby wymóg zwrotu ulgi, otrzymanej w ramach zakupu pierwszej kasy lub drukarki rejestrującej. Brak tego dokumentu oznacza bowiem złamanie przepisów.

Książka serwisowa ważna cały czas – nie zaniedbuj jej!

Książka serwisowa ma więc związek z obowiązującymi przepisami, spełnia konkretną funkcję w „fiskalnym świecie”. Podatnik prowadzący działalność z wykorzystaniem urządzenia rejestrującego musi przez cały ten okres przechowywać opisywany dokument, a co więcej – okazać go na prośbę Urzędników Skarbowych czy uprawnionych serwisantów. Gdy jednak okaże się to niemożliwe – bo zostanie on zgubiony czy zniszczony – przedsiębiorca z pewnością nie może tego tak zostawić. Co więc powinien zrobić? Wpierw złożyć pisemne zawiadomienie do Urzędu Skarbowego, informując o zaistniałym wypadku. W dalszej kolejności, ale też niezwłocznie (pamiętajmy o charakterze przepisów!) – załączając kopię tego pisma, poprosić producenta o wydanie duplikatu utraconej książki serwisowej. Zawsze jednak lepiej, łatwiej i bezpiecznie jest po prostu odpowiednio zadbać o ten dokument, co raczej nie wiąże się z dużym wysiłkiem.

Opublikowano w Drukarki fiskalne Inne Kasy fiskalne Porady

Komentarz

  1. zIgzAg zIgzAg

    wg mnie troche wydumany problem….na serio ktos nie moze po prostu „upilnowac” takiej ksiazki serwisowej?????

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Rozwiąż CAPTCHA *